Maraton Apuseni msg systems este o competiţie sportivă de alergare montană organizată de Clubul Sportiv Alpin Universitar și Clubul Alpin Romțn Secția Universitară Cluj. Competiţia are 5 probe de concurs: proba de ultramaraton cu o lungime totală a traseului de 70 de km, proba de maraton, cu o lungime totală a traseului de 43,7 km, proba de semimaraton, cu o lungime totală a traseului de 21,1 km, proba de cros cu o lungime de 7,2 km şi proba family ce se desfăşoara pe o distanţă de aproximativ 3 km.

 

Toate traseele se desfăşoară pe drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate, poteci de munte nemarcate şi vor fi semnalizate corespunzător de către organizatori. Startul şi sosirea vor fi în Staţiunea Muntele Băişorii, localizată în Muntele Mare, judeţul Cluj.
 

Traseul de ultramaraton ce urmează a fi descris va avea 9 puncte de alimentare si de control. 
 

Traseul de maraton descris aici va avea doar 1 punct de hidratare, 6 puncte de alimentare şi 7 puncte de control.

 

Traseul de semimaraton descris aici va avea 1 punct de hidratare, 2 puncte de alimentare şi 4 puncte de control.

 

Traseul de cros descris aici va avea 1 punct de hidratare și 2 puncte de control.

 

 

Participare

 

La proba de ultramaraton pot participa persoane care au la activ curse lungi de alergare montană și au vârsta împlinită de 18 ani. La probele de maraton, semimaraton cât şi la proba de cros pot participa persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani şi se consideră apte de efort susţinut din punct de vedere medical. Minorii (cei între 16-18 ani) vor putea participa numai cu acordul scris al ocrotitorului legal (cel puţin unul din părinţi sau tutorele), prin care îşi dă acordul, în mod expres, pentru participarea lui la concurs, precizând ca a luat la cunoştinţă regulamentul şi cunoaşte şi îşi asumă, alături de concurent, riscurile şi implicaţiile participării. Acordul se dă fie prin predarea către organizatori a declaraţiei autentificate notarial în acest sens, fie prin semnarea olografă a acordului de către ocrotitorul legal prezent personal la înscriere alături de concurent.

 

La categoria "family", minorii sub 14 ani trebuie înscrişi de reprezentantul legal (părinte sau tutore) pe răspunderea acestuia. Dacă ocrotitorul legal nu este părintele ci tutorele, atunci e necesară şi o dovadă corespunzătoare care atestă calitatea de tutore a celui care semnează declaraţia notarială sau olografă la faţa locului. Înscrierea pe site prin înregistrarea unei vârste diferite decât cea reală atrage după sine eliminarea din concurs.

 

Fiecare participant, indiferent de modul de înscriere, trebuie sã semneze la preluarea numărului de concurs, pe lângă tabelul de participare şi preluarea kit-ului de concurs, şi o declaraţie de responsabilitate, prin care declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de alta natură ale participării la Maratonul Apuseni msg systems în calitatea ei de competiţie sportivă montană de anduranţă în teren numai parţial amenajat şi securizat, prezentând probleme şi riscuri specific montane, ce nu pot fi decat parţial controlate şi compensate de măsurile luate de organizatori şi prin urmare necesită în continuare atenţie şi conduită preventivă din partea concurenţilor, care nu trebuie să se concentreze numai asupra aspectelor de performanţă sportivă, atât ca şi comportament, cât şi ca echipament şi alte aspecte. Neprezentarea unui act de identitate al participantului la validarea înscrierii la faţa locului nu va permite participarea la concurs.

 

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza luarea startului sau continuarea cursei pentru persoanele pe care nu le considera apte. Lista acestor situaţii este prezentată mai jos, nefiind exhaustivă: în stare de ebrietate produsă de alcool, droguri sau alte substanţe psihoactive, stare de sănătate alterată vizibil și semnificativ, epuizare fizică sau psihică, echipament total inadecvat.

 

Categorii și probe de concurs

 

 

 

 

 

Ultramaraton

Feminin/Masculin

Maraton Feminin

Maraton Masculin

Semimaraton Feminin

Semimaraton Masculin

Cros

Feminin

Cros

Masculin

Family

 

CATEGORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Open

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Da

Nu

50+

Nu

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

40 - 49 ani

Nu

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

30 - 39 ani

Nu

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

16 - 29 ani

Nu

Da

Da

Da

Da

Nu

Nu

Nu

8+

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

4 – 6 ani

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

0 – 3 ani

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Nu

Da

 

 

Vor fi premiate doar categoriile pentru care există minim 5 concurenţi. Dacă la o categorie se înscriu mai puţin de 5 concurenţi, aceasta va fi comasată categoriei precedente.

Cronometrarea se va face la secundă, de către arbitrii aflaţi la Sosire. Va fi declarat câştigător cel care va ajunge în cel mai scurt timp la punctul de Sosire după parcurgerea integrală a traseului pentru proba la care participă.

 

Echipament

 

Concurentul are obligația de a purta numărul de concurs într-un mod vizibil, pe faţa tricoului, pe toată durata concursului.

 

Echipamentul recomandat de către organizatori cuprinde, dar nu se limitează la: pantofi de alergare, haină de ploaie, bidon de apă, batoane sau geluri energizante, telefon mobil, beţe de trekking. La proba de ultramaraton se recomanda folosirea unei frontale și a unui dispozitiv GPS. 

 

Înscrierea în concurs şi validarea înscrierilor

 

Înscrierea se face prin completarea formularului aflat pe site-ul maratonului aici

 

După completarea formularului, persoana înscrisă va primi un email de confirmare a înscrierii. Atenţie: înscrierea devine validă după confirmarea efectuării plăţii taxei de înscriere! Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare, comunicată din timp pe site-ul competiției. 

 

Fiecare înscris va trebui să achite o taxă de participare în funcție de perioada în care se înscrie și data la care va face plata.

 

 

Taxe de participare Maraton Apuseni msg systems 2018

 


EDIȚIA 2018UltramaratonMaratonSemimaratonCrosFamily
      
Happy Weekend 
16-18 Februarie
110 lei100 lei90 lei60 lei35 lei/copil
      
19 Feb - 31 Mar135 lei125 lei120 lei70 lei40 lei/ copil
      
1 Apr - 15 Mai160 lei150 lei150 lei80 lei40 lei/copil
      
La evenimentnu nu nununu

 

 

 

Modalităţi de plată până în data de 18 mai (în limita kit-urilor de concurs disponibile):

 

 

1. prin virament bancar sau ordin de plată până în data de 18 mai 2018 către Asociația Club Sportiv Alpin Universitar CIF: 36968815, cont deschis la BCR, IBAN: RO27RNCB0106153476500001, Detalii Plată: ''Nume Prenume - Maraton Apuseni''.

 

 

2. prin plăți online, opțiune disponibilă în baza formularului de înscriere. 

 

 

 

Pentru a putea participa la oricare dintre probele de concurs, fiecare concurent va trebui să semneze o declaraţie pe proprie răspundere.

 

Predarea kit-urilor de concurs se va face în puncte care vor fi comunicate de organzatori și la fața locului, în ziua anterioară concursului (între orele 17 şi 22 la punctul de înregistrare) şi în ziua concursului (între orele 07:00 și 08:30 într-o zonă dedicată).

 

Pentru ridicarea kit-ului de concurs se va prezenta cartea de identitate a participantului, se va semna tabelul de participare (confirmând astfel şi datele personale şi categoria în care s-a facut înscrierea) şi declaraţia pe proprie răspundere, care conţine acordul cu privire la regulament, faptul că a fost înţeles şi acceptat, şi că se asumă răspunderea pentru riscurile şi alte implicaţii certe sau potenţiale ale participării la concurs.

 

 

Anularea participării

 

Dacă dintr-un motiv întemeiat persoana înscrisă online doreşteîşi anuleze înscrierea, poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa contact(at)maratonapuseni.ro. În cazul retragerii înscrierii, taxa de participare NU POATE FI RETURNATĂ însă locul poate fi cedat unui alt concurent. Îi incurajăm pe cei care nu mai pot concura să transfere taxa altei persoane şi să anunţe organizatorul printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până pe data de 1 mai 2018. Transferul înscrierii se face manual de către un operator și se taxează cu 25 de lei / înscriere. 

 

Şedința tehnică

 

Vor fi trei ședinţe tehnice: vineri 25 mai 2018 la ora 20:00 şi la ora 21:00 şi sâmbătă 26 mai 2018 la ora 08:00.

 

Startul

 

Startul la proba de ultramaraton va avea loc sâmbătă 26 mai 2018 la ora 06:00, la proba de maraton la ora 09:00, la proba de semimaraton la ora 09:30, la proba de cros la ora 10:00 iar startul probei family la ora 12:00.

 

Puncte de control / Puncte de realimentare

Pe parcursul traseului vor fi amenajate puncte de control şi puncte de realimentare, unde se vor găsi băuturi energizante, apă, fructe, glucoză. Punctele de control şi punctele de realimentare vor fi marcate corespunzător şi vor fi vizibile.

 

Timp limită

Timpii limita de parcurgere a traseului de ultramaraton sunt 14h 30 min. Timpii intermediari urmează a fi anunțați. 

Timpii intermediari de parcurgere a traseului de maraton sunt: 2h 30min - măsurat la primul punct de alimentare: PA-1 Bocşeşti, 4h la punctul de control PA-3 La Răscruce. Timpul limită de parcurgere a traseului de maraton este 9h 30min.

Concurenții care depășesc timpii limită în PA-1 Bocşeşti sau PA-3 La Răscruce vor fi dirijaţi pe cel mai scurt traseu spre staţiune.

Timpul intermediar de parcurgere a traseului de semimaraton este: 3h - măsurat la primul punct de alimentare: PA1-Bocşeşti. Timpul limită de parcurgere a traseului de semimaraton este 6h.

Timpul limită de parcurgere a traseului de cros este de 3h.

 

Schimbarea probei de concurs

 

În cazul în care concurentul decide să schimbe proba pentru care s-a înscris el poate face acest lucru printr-un email trimis la adresa contact[at]maratonapuseni.ro până în data de 1 mai 2018. 

 

Descalificare / Retragerea din cursă

 

Organizatorii îşi rezervă dreptul de a descalifica sau de a retrage din cursă orice concurent dacă nu respectă acest regulament sau într-una din următoarele situaţii:

 

-  pierderea numărului de concurs;
 

-  ratarea unui punct de control;
 

-  abaterea de la traseul impus de catre organizatori, nerespectarea traseului prin folosirea de scurtături;
 

-  utilizarea unui mijloc de transport în timpul cursei;
 

-  părăsirea echipamentului pe traseu sau aruncarea de gunoaie şi resturi pe traseu (ambalajele utilizate pot fi lăsate la punctele de control şi alimentare);
 

-  comportament nesportiv faţă de alţi concurenţi sau lipsa de respect faţă de oficiali, organizatori, public susţinător, localnici;
 

-  depăşirea timpului limită;
 

-  în cazuri excepţionale.

 

Abandonul

 

În cazul în care concurentul decide să abandoneze, el este obligat să îşi anunţe intenţia la cel mai apropiat punct de control şi să urmeze întocmai instrucţiunile primite de la organizator. Continuarea cursei se poate face doar pe propria răspundere – organizatorii nu mai garantează că pe traseu vor mai fi voluntari, puncte de alimentare funcţionale, marcaje, etc. iar concurentul se consideră în afara concursului.

 

Pe parcursul concursului circulaţia rutieră pe drumurile publice nu va fi restricţionată, de aceea pe o scurtă porţiune de traseu se pot întâlni autovehicule. Acest fapt atrage asupra participanţilor obligaţia de a respecta regulile de conduită în trafic impuse de lege.

 

Va exista un punct de prim ajutor unde se va asigura serviciu medical de specialitate în caz de nevoie.

 

Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accident sau prejudiciu apărut ca urmare a participarii la Maraton Apuseni msg systems şi îşi rezervă dreptul de a modifica sau ajusta traseul de concurs în funcţie de condiţiile meteo, starea terenului sau chiar de a opri cursa în cazuri excepţionale. Orice modificare a traseului va fi semnalizată corespunzător (ca de altfel întregul traseu) şi comunicată concurenţilor cel mai târziu la ședinţa tehnică din preziua concursului.

 

În caz de forţă majoră (orice evenimente care ar putea influenţa buna desfăşurare a concursului, cum ar fi: inundații majore, dezastre naturale sau evenimente politice majore) care determină organizatorii să anuleze competiţia, 50% din taxa de participare va fi returnată.

 

 

Regulament sportiv „Circuitul de alergare montana al Carpatilor”

 

Aceste reguli se aplică la Maraton Apuseni msg systems și doar participantilor la proba de maraton.

 

1. Caracteristici ale competiţiilor de alergare montana:

1.1. Maraton Apuseni msg systems foloseste ca traseu de concurs urmatoarele si nu numai: drumuri publice, drumuri forestiere, poteci turistice marcate si nemarcate, vai abrupte, grohotisuri, creste; trece prin localitati, pajisti, paduri, taieturi, gol alpin, zone accidentate, etc.

1.2. Traseul este neamenajat si neprotejat, de aceea exista un risc de ranire si/sau deces din pericole obisnuite pentru competitiile outdoor. Acestea includ si nu se rezuma doar la: coliziuni cu autovehicule, alte vehicule, pietre, stanci, copaci, oameni, alte obiecte; caderi, alunecari, rani provocate de frig si/sau caldura, hipotermie, insolatie, deshidratare, degeraturi, arsuri, rau de altitudine, caderi de pietre, grindina, avalanse de zapada, pietre si/sau pamant, viituri, furtuni, fulgere, animale, reptile, insecte, incendii, inec, efort fizic.

1.3. Orice competitor trebuie sa dea dovada de fair play si sa permita unui concurent mai rapid sa treaca in fata sa fara a-l obstructiona, sa acorde asistenta unui competitor aflat in dificultate si care ii solicita aceasta.

1.4. Traseul de concurs nu este inchis altor participanti la trafic (autovehicule, vehicule, pietoni, turisti, animale si altii). Acest fapt atrage asupra participantilor, obligatia de a respecta regulile de conduita in trafic impuse de lege. Orice accident provocat si/sau in care au fost implicati participanti la (competitie...), survenit in timpul desfasurarii acesteia din nerespectarea regulilor de concurs si a regulilor de conduita in trafic impuse de lege va fi in responsabilitatea celor implicati in accident.

 

Toate acestea necesită din partea participantului, experienţă şi cunoştinţe speciale, cum ar fi:

  • orice participant să aibă cel puţin o experienţă generală despre munte.

  • orice participant să aibă abilitatea să parcurgă în siguranţă un traseu într-o zonă alpină.

  • orice participant ar trebui să fie îndeajuns de experimentat să parcurgă un traseu alpin dificil (ex. un pasaj de corzi fixe).

  • orice participant ar trebui să aibă un bun simţ al direcţiei în teren montan, chiar şi în condiţii de vreme rea şi vizibilitate redusă. Aceasta înseamnă că fiecare participant să fie capabil să folosească o hartă şi informaţiile despre trasee pentru a ajunge în siguranţă.

  • orice participant ar trebui să cunoască regulile de comportament în caz de pericol în zona montană.

  • orice participant ar trebui să ştie şi să aibă o atitudine care să ţină cont de faptul că oricât de multe măsuri de siguranţă ar lua organizatorii, nu sunt şi nu vor putea fi acoperite toate riscurile rezultate din natura competiţiilor, mediul şi condiţiile în care se desfăşoară acestea.

  • orice participant trebui să ştie şi să ţină cont de faptul că nici un premiu nu este mai presus de sănătatea şi viaţa lui şi/sau a altor participanţi şi să acţioneze în consecinţă atunci când simte sau obsearvă un pericol.

 

2. Circuitul Carpatilor:

2.1. Cuprinde o serie de competitii de alergare montana, oganizate de persoane juridice independente

2.2. Cursele parte din Circuit sunt impartite pe 3 categorii competitionale: Individual, Echipe si Nocturne. Pentru a vedea toate competitiile si probele care fac parte din „Circuitul Carpatilor” www.circuitulcarpatilor.ro .

2.3. Se vor face clasamente pe categorii: Individual, echipe si curse nocturne. La fiecare categorie se vor puncta cele mai bune jumatate + 1 din competitiile inscrise in calendarul Circuitului.

2.4. Pentru toti cei care participa la mai mult de jumatate + 1 din competitii se vor acorda puncte bonus, astfel:

15 puncte pentru fiecare prima si a doua cursa peste limita de jumatate+1

25 puncte pentru fiecare a treia si a patra cursa peste limita de jumatate+1

50 puncte pentru urmatoarele curse

 

Exemplu: Categoria individual are in calendar 14 curse, limita de jumatate+1, este de 8 curse. Daca un sportiv participa la 13 curse, punctajul lui final va fi o suma a urmatoarelor:

a. cele mai bune 8 rezultate din cele 13 curse

b. 15 + 15 puncte bonus pentru cursele a noua si a zecea

c. 25 + 25 puncte bonus pentru cursele a unsprezecea si a doisprezecea

d. 50 puncte bonus pentru cursa a treisprezecea

 

2.5. Punctaj Echipe

2.5.1. La categoria „Echipe” punctele se acorda astfel: 100, 90, 80, 75, 70, 68, 66, 64, 62, 60 pct. (pentru locul 10), 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40 pct. (pentru locul 20), 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 pct. (pentru locul 30), 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 pct. (pentru locul 40), 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 pct. (pentru locul 50), 9, 8, 7, 6, 5 pct. pentru locul 55 si pentru toti participantii care au incheiat cursa in timpul limita. Doua puncte pentru toti cei care au luat startul, dar nu au incheiat cursa.

2.5.2. Punctele se acorda dupa ordinea in clasamentele competitiei, OPEN masculin si feminin. Echipele de mixt primesc punctele din clasamentul OPEN masculin. Sportivii din aceiasi echipa primesc acelasi numar de puncte.

2.5.3. Clasamentele finale ale Circuitului Carpatilor – Echipe se vor face individual, masculin si feminin.

 

2.6. Punctaj Curse nocturne

2.6.1. La categoria „Curse nocturne” punctele se acorda astfel: 100, 90, 80, 75, 70, 68, 66, 64, 62, 60 pct.(pentru locul 10), 58, 56, 54, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40 pct. (pentru locul 20), 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30 pct. (pentru locul 30), 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20 pct. (pentru locul 40), 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10 pct. (pentru locul 50), 9, 8, 7, 6, 5 pct. pentru locul 55 si pentru toti participantii care au incheiat cursa in timpul limita. Doua puncte pentru toti cei care au luat startul, dar nu au incheiat cursa.

2.6.2. Punctele se acorda dupa ordinea in clasamentele competitiei, OPEN masculin si feminin.

2.6.3. Clasamentele finale ale Circuitului Carpatilor – Curse nocturne se vor face individual, masculin si feminin.

 

2.7. Punctaj Individual

2.7.1. Pentru acordarea punctelor va fi luata in calcul proba care conteaza pentru Circuitul Carpatilor. In calcularea coeficientului de cursa sunt luate in considerare, lungimea cursei, diferenta de nivel si numarul de participanti, astfel:

 

(Nr. km + diferenta de nivel/100) x 10 +nr. participanti proba = coeficientul cursei

 

2.7.2. Pentru acuratete, coeficientul de cursa se va calcula dupa momentul startului.

2.7.3. Daca valoarea coeficientului de cursa este intre 0 si 500, punctajul incepe de la un maxim de 100 puncte si se acorda conform tabelului de mai jos.

2.7.4. Daca valoarea coeficientului de cursa este intre 501 si 1000, punctajul incepe de la un maxim de 150 puncte si se acorda conform tabelului de mai jos.

2.7.5. Daca valoarea coeficientului de cursa este peste 1000, punctajul incepe de la un maxim de 200 puncte si se acorda conform tabelului de mai jos.

 

loc

maxim 100pct.

maxim 150pct.

maxim 200pct.

1

100

150

200

2

90

135

180

3

80

120

160

4

75

110

145

5

70

100

130

6

68

95

120

7

66

90

115

8

64

85

110

9

62

80

105

10

60

78

100

11

58

76

95

12

56

74

90

13

54

72

88

14

52

70

86

15

50

68

84

16

48

66

82

17

46

64

80

18

44

62

78

19

42

60

76

20

40

58

74

21

39

56

72

22

38

54

70

23

37

52

68

24

36

51

66

25

35

50

65

26

34

49

64

27

33

48

63

28

32

47

62

29

31

46

61

30

30

45

60

31

29

44

59

32

28

43

58

33

27

42

57

34

26

41

56

35

25

40

55

36

24

39

54

37

23

38

53

38

22

37

52

39

21

36

51

40

20

35

50

41

19

34

49

42

18

33

48

43

17

32

47

44

16

31

46

45

15

30

45

46

14

29

44

47

13

28

43

48

12

27

42

49

11

26

41

50

10

25

40

51

9

24

39

52

8

23

38

53

7

22

37

54

6

21

36

55

5

20

35

56

5

19

34

57

5

18

33

58

5

17

32

59

5

16

31

60

5

15

30

61

5

14

29

62

5

13

28

63

5

12

27

64

5

11

26

65

5

10

25

66

5

9

24

67

5

8

23

68

5

7

22

69

5

6

21

70

5

5

20

71

5

5

19

72

5

5

18

73

5

5

17

74

5

5

16

75

5

5

15

76

5

5

14

77

5

5

13

78

5

5

12

79

5

5

11

80

5

5

10

81

5

5

9

82

5

5

8

83

5

5

7

84

5

5

6

85

5

5

5

 

2.7.6. Cinci puncte vor primii si toti ceilalti participantii care au incheiat cursa in timpul limita. Doua puncte pentru toti cei care au luat startul, dar nu au incheiat cursa.

2.7.7. Punctele se acorda dupa ordinea in clasamentele competitiei, OPEN masculin si feminin.

2.7.8. Se fac doua clasamentele finale ale Circuitului Carpatilor – Individual, masculin si feminin.

 

3. Competitia:

3.1. Maraton Apuseni msg systems face parte din Circuitul de alergare montana al Carpatilor.

3.2. Competiţie de alergare montană, individuală/ echipe/ nocturna.

 

4. Categorii:

4.1. OPEN Feminin: 18-29 ani; 30-39 ani; 40-49 ani; 50+ ani;

       OPEN Masculin: 18-29 ani; 30-39 ani; 40-49 ani; 50-59 ani; 60-69 ani; 70+ ani;

4.2. Categoriile unde vor fi mai puţin de 5 participanţi pot fi combinate cu o alta categorie la alegerea organizatorului.

4.3. Va fi luată în considerare vârsta împlinită la data competitiei.

 

5. Echipament:

5.1. Obligatoriu: bidon 0,5l + minim 0,5l lichid la start; alimente (minim doua batoane sau geluri la start); rucsac sau borseta; un pantalon lung, un tricou cu maneca lunga; o haina de ploaie; sapca sau caciula; pantofi de alergare cu talpă profilată; hartă şi număr (ultimele două le veţi avea în pachetul de start.

5.2. În caz de temperaturi scăzute şi/sau zapadă vor fi obligatorii şi următoarele articole: un suprapantalon, încă un strat la partea superioară (bluză polartec sau pufoaică), o pereche de mănuşi groase, o pereche de ciorapi groşi; nu vor mai fi acceptate borseta şi şapca.

5.3. Se recomanda: bete, telefon, lanterna, fluier, folie supravietuire, gheare de pisica

5.4. Echipamentul va fi verificat la intrarea in zona de start si la sosire, de asemenea poate fi verificat si pe traseu. Lipsa fiecarui articol de echipament va fi penalizata cu 10 min. Ţine cont ca este o cursă ce se desfăsoară în zona montană şi vremea se poate schimba foarte rapid.
 

6. Traseu:

6.1. Lungime .43,7 km, dif. Nivel + 2557 m. Descriere traseu.

6.2. Traseul publicat poate suferi modificări din diferite motive, care includ condiţiile meteo, siguranţa, restricţii de circulaţie, etc.

6.3. Fiecare competitor are obligatia sa urmeze traseul oficial, sa respecte indicatiile arbitrilor, sa nu foloseasca scurtaturi sau alte avantaje similare.


7. Validare/ Briefing:

7.1. Validarea inscrierilor va avea loc cu o zi inaintea competitiei intre orele 18:00 – 22:00 si sambata dimineata intre orele 07:00 si 08:30.

7.2. Sedinta tehnica va avea loc in seara dinaintea cursei cu incepere de la ora 20. Un scurt briefing in care se vor transmite eventualele noutati si modificari aparute va avea loc inainte de start.


8. Numar de concurs:

8.1. Numarul de concurs va fi primit in momentul validarii inscrierii, cu o zi inainte de competitie, dupa ce participantul a completat si semnat formularul de inscriere, declaratia de responsabilitate si a platit contravaloarea taxei de inscriere.

8.2. Numarul de concurs trebuie purtat si trebuie sa fie vizibil pe toata durata cursei. Logourile plasate pe numar trebuie sa fie vizibile.

8.3. Numarul nu trebuie sa fie taiat sau modificat sub nici o forma. Nerespectarea acestui lucru va atrage dupa sine descalificarea.

 

9. Cronometraj: Cronometrajul se face cu un sistem electronic / manual.

 

10. Startul:

10.1. 28 mai, ora 09:00, tabara de baza Skiland, statiunea Muntele Baisorii, la 1345m altitudine.

10.2. Zona de start se deschide cu 30 minute si se inchide cu 10 minute inainte de ora oficiala de start.

10.3. Zona de start va fi impartita astfel:

Sectorul A - primii trei clasati la zi in cadrul Circuitului Carpatilor (la proba respectiva: individual / echipe / nocturna) + primii trei clasati la toate categoriile la ed. 2014 (daca sunt inscrisi)

Sectorul B - toti ceilalti concurenti care s-au inscris.

10.4. Intrarea in zona de start se face doar prin portile de acces.

10.5. La intrarea in zona de start se va verifica echipamentul si fiecare competitor este bifat pe fisa de start. Cei care nu apar pe fisa de start vor fi considerati lipsa de la start si nu vor fi clasati.

10.6. Odata intrat, concurentul trebuie sa ramana in zona de start.

10.7. Startul va fi deschis timp de 15 minute după ora oficiala de start. Cei care au pierdut startul si vor pleca in cursa in aceste 15 minute trebuie sa anunte oficialii de la start, cronometrajul se va face in acord cu ora oficiala de start. Participanţii care vor lua startul după cele 15 minute nu vor intra in clasament.

 

11. Start neutralizat:

Un posibil start neutralizat va fi anuntat la briefing. In cazul unui astfel de start nu este permisa depasirea vehiculului conducator. Nerespectarea acestui lucru va atrage dupa sine descalificarea.

 

12. Puncte de control:

Pe traseu sunt amplasate puncte de control, obligatorii. Participantii care nu trec printr-un punct de control, in ordinea lor fireasca, (indiferent de motiv) vor fi descalificati. Numarul de concurs al fiecarui competitor poate fi notat in ordinea sosirii, la fiecare punct de control.

 

13. Timpi limita:

Timpi limita vor fi anuntati si la sedinta tehnica, dar acestia pot fi modificati de organizator in cazul schimbarii vremii sau a conditiilor de concurs. Orice schimbare a timpilor limita va fi anuntata inainte de start. Participantii trebuie sa treaca de punctele anuntate pana la orele fixate, altfel pentru propria securitate vor fi opriti din cursa si indrumati sa se retraga spre zone sigure.

 

14. Timp mort/Zone dificile:

14.1. Traseul poate include zone cu un ridicat nivel de dificultate in care cronometrul poate fi oprit.

14.2. Organizatorul poate opri cronometrul si/sau poate solicita reducerea vitezei si/sau parcurgerea in mers si cu o atentie deosebita a acestor zone. Organizatorul poate amplasa marcaje care sa atentioneze o astfel de zona si/sau poate folosi elemente de siguranta (corzi fixe, etc.).

 

15. Sosirea:

15.1. Linia de sosire este tabara de baza Skiland, statiunea Muntele Baisorii, la 1345m altitudine.

15.2. La sosire se va verifica echipamentul obligatoriu.

 

16. Oprirea / Retragerea din cursa:

16.1. Organizatorul isi rezerva dreptul de-a opri un participant in urmatoarele cazuri:

- s-a accidentat dupa start, iar starea sa nu-i mai permite continuarea cursei.

- in cazuri exceptionale.

16.2. Orice participant care nu mai poate sau nu mai vrea sa continue cursa, indiferent de motiv este obligat sa informeze organizatorul imediat la unul din urmatoarele locuri: la start, la punctele de control, la sosire sau sunând la numărul de urgenta care va fi anunţat la sedinta tehnica.

16.3. Neanuntarea retragerii din cursa poate cauza o operatiune de cautare si salvare (echipe de salvare, salvamont, etc.) pe cheltuiala participantului implicat.

16.4. Retragerea poate fi confirmata prin semnatura pe foaia de arbitraj.

16.5. Orice participant care se retrage va fi ajutat cu privire la cea mai buna varianta de retragere dar este responsabil pentru transportul propriu, ruta pe care o va folosi si actiunile ulterioare momentului si locului retragerii, exceptie facand cazurile grave care nu permit deplasarea prin propriile mijloace.

 

17. Clasamente / Premii:

17.1. Cei care participa la proba de maraton Maraton Apuseni msg systems nominalizata pentru Circuitul Carpatilor vor primii puncte in functie de clasamentele OPEN, masculin si feminin.

 

18. Protectia naturii:

Lasarea de resturi, ambalaje, echipament pe parcursul traseelor va atrage dupa sine descalificarea si interdictia de a mai participa la Circuitul Carpatilor in viitor.

 

19. Suporteri/ Ajutor:

19.1. Suporterii pot incuraja verbal orice competitor cu conditia sa respecte regulile de circulatie, indicatiile autoritatiilor si/sau ale oficialilor si sa nu impiedice desfasurarea competitiei.

19.2. Orice ajutor venit din exterior (suporter, spectator, etc.) va fi penalizat, exceptie facand asistenta acordata in punctele de realimentare amenajate, unde competitorii pe langa bauturile, fructele si alimentele energizante oferite de organizator pot primii si alte alimente, lichide. O alta exceptie sunt cazurile deosebite (prim ajutor).

19.3. Asistenta intre concurenti este permisa si in afara zonelor special amenajate. Prin asistenta se intelege sustinerea cu apa, alimente, accesorii, etc.

19.4. Orice ajutor oferit de sau din vehicule in miscare este interzis.

 

20. Penalizari:

- scurtarea traseului = descalificare

- doping = descalificare

- depasirea vehiculului conducator in caz de start neutralizat = descalificare

- nerespectarea mediului înconjurător = descalificare si interdictia de a mai participa la cursa pe viitor.

- numarul de concurs nu este vizibil = avertisment

- modificarea numărului de concurs = descalificare

- primirea de asistenta din exterior in afara zonelor amenajate = 60 minute

- nerespectarea altor reguli ale competiţiei = descalificare

- lipsa de fair play fata de alţi participanţi, oficiali, public, etc. = descalificare

- lipsa cip electronic (daca este folosit) = descalificare+plata garantie cip

- lipsa unui articol din echipamentul obligatoriu = 10 minute/obiect

Declaratiile oficialilor, probele video si foto, contestatiile argumentate ale sportivilor pot fi luate in considerare in stabilirea penalizarilor. Taxa de participare nu se va rambursa in cazul descalificării.

 

21. Contestatii:

21.1. Orice participant poate face o contestatie impotriva altui participant care nu a respectat regulile competitiei sau impotriva deciziilor oficialilor.

21.2. Contestatia scrisa impreuna cu o taxa de 200 lei se vor depune la oficiul de cursa dupa sosire sau in maxim 15 minute de la afisarea rezultatelor finale provizorii. Rezolvarea contestatiei se va face in urmatoarele 60 minute.

21.3. Taxa va fi inapoiata petentului daca contestatia va fi acceptata.

 

Prin inscriere, plata si participare fiecare participant confirma ca a citit, inteles si acceptat conditiile de participare si aceste reguli, isi asuma riscurile participarii la Maraton Apuseni msg systems si sunt responsabili pentru propriile actiuni care ar trebui sa tina cont de circumstante relevante ca: schimbarea vremii, trafic, conditii meteo si de zapada, zona in care se afla, echipament.